Un estudi de la Diputació assegura que la Llagosta no té greus problemes de contaminació

Dijous, 26 de novembre de 2020 a les 09:00

La Diputació de Barcelona ha fet arribar a l’Ajuntament de la Llagosta les conclusions de les mesures de contaminació atmosfèrica que ha portat a terme a la nostra localitat. Una unitat mòbil de la Diputació va prendre les dades durant el darrer trimestre del 2019 i va analitzar els principals contaminants (diòxid de nitrogen, partícules, ozó i benzè).

Respecte al diòxid de nitrogen, en el període d'estudi no es va superar cap vegada el valor límit horari i la mitjana del període va ser lleugerament inferior al valor límit anual establert en la legislació.

L’evolució diària de partícules va presentar valors moderats. Els valors puntualment elevats coincideixen amb intrusions de pols del Sàhara a causa de les condicions meteorològiques i atmosfèriques.

Tant en el cas del diòxid de nitrogen com en el de les partícules, el perfil del dia tipus presenta dos pics relacionats amb les hores de més trànsit. També s'observa que els dies de pluja hi ha una disminució de les concentracions d'aquests contaminants.

En el cas de l'ozó, els valors mesurats han estat baixos, no superant el llindar d’alerta a la població ni el d’informació en cap moment. Aquest contaminant secundari sol presentar els seus valors més alts en condicions de radiació solar i temperatures elevades (normalment a l'estiu i en la franja horària de les 13 a les 18 hores).

Els valors de benzè també estan per sota dels valors establerts a la legislació.

Darrera actualització: 26.11.2020 | 11:01