L’Ajuntament només atendrà la ciutadania per via telèfonica

Dimarts, 17 de març de 2020 a les 09:00

L’Ajuntament de la Llagosta ha acordat tancar l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) i l’Edifici Administratiu del passeig del Pintor Sert a causa de la situació excepcional pel coronavirus. Les persones que hagin de fer algun tràmit a l’OAC es poden adreçar a aquest servei per telèfon (93 560 39 11) de dilluns a divendres entre les 9 i les 14 hores. Per a casos urgents, es manté el registre presencial obert amb cita prèvia concertada de forma telefònica. També es poden fer tràmits per internet a la Seu Electrònica. Mentre duri aquesta situació, es paralitzen tots els terminis administratius.

L’Edifici Administratiu també mantindrà només l’atenció telefònica en el mateix horari que l’OAC.

D’altra banda, l’alcaldessa accidental, Conchi Jiménez, ha signat un decret per garantir el funcionament dels serveis públics bàsics o estratègics mentre duri la crisi sanitària provocada pel coronavirus.

Alcaldia considera no només necessari, sinó també imprescindible, per raons de salut pública i de responsabilitat ciutadana, dictar el decret en el qual es proposa limitar la prestació dels serveis públics de l’Ajuntament de la Llagosta a aquells estrictament necessaris.

Així, es restringeix al màxim la mobilitat dels membres electes i del personal al servei de l’Ajuntament de la Llagosta, sens perjudici dels desplaçaments d’aquelles persones que es considerin indispensables per al manteniment dels serveis públics bàsics o estratègics.

Es consideren serveis públics o estratègics la Secretaria General, la Intervenció, la Tresoreria, Recursos Humans, Informàtica, Comunicació, Urbanisme, Seguretat Ciutadana, Serveis Socials, l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, la Brigada Municipal d’Obres i Jardineria i el Servei de Neteja.

La prestació de serveis declarats bàsics o estratègics es realitzarà de manera prioritària, mitjançant sistemes no presencials i d’accés remot.

Aquesta resolució tindrà efectes, inicialment, fins al 29 de març de 2020. Se suspèn la convocatòria i celebració del ple ordinari corresponent al mes de març, de les juntes de govern ordinàries previstes per a aquest període, així com la convocatòria i celebració de les diferents comissions informatives o junta de portaveus, així com la resta d’òrgans col·legiats resolutoris de l’empresa municipal Gestió Municipal de Sòl i Patrimoni.

Darrera actualització: 17.03.2020 | 13:54