El Ple aprova les ordenances fiscals per a l’any 2023

Divendres, 28 d'octubre de 2022 a les 00:00

L’Ajuntament de la Llagosta va aprovar ahir inicialment les modificacions de les ordenances fiscals del 2023 durant la celebració del ple ordinari d’octubre. L’equip de govern municipal socialista va votar a favor i tots els grups de l’oposició, ERC, LLEC i Cs, es van abstenir.

A l’Impost de Béns Immobles, es revisa el tipus corresponent als béns urbans al 0,884, el que suposa un increment del 2,91% respecte al tipus aplicat durant l’exercici 2022. En aquesta ordenança, s’incorporen noves bonificacions per a la inversió en instal·lació de sistemes de generació d’energia verda amb l’objectiu de fomentar aquesta transició cap a un sistema més sostenible i amb menys consum d’energia.

Respecte a l’ordenança reguladora de la taxa per a la recollida d’escombraries, s’incrementa la tarifa un 16%, encara que la previsió d’increment dels costos per a l’exercici 2023 és molt superior. “Es tracta així d’apropar-se a la recaptació real per a la cobertura total dels costos, tal com marca la llei”, segons va explicar la regidora d’Economia i Hisenda, Conchi Jiménez.

A l’ordenança reguladora de l’Impost d’Activitats Econòmiques es fan diverses modificacions al redactat de les bonificacions per la disposició de plans de transport i disposició o instal·lació de sistemes de generació d’energia verda.

A l’Ordenança fiscal reguladora dels preus per les entrades als espectacles del Centre Cultural, se suprimeix la possibilitat de portar a terme la compra de les entrades a la taquilla per disposar únicament de la venda anticipada.

També augmenten en 1,75 euros les tarifes corresponents a la prestació dels serveis del CEM El Turó. “L’objectiu és reduir el dèficit entre la recaptació per les tarifes dels usuaris i els costos del servei i reduir les necessàries aportacions municipals”, va dir Conchi Jiménez.

“Sabem que la situació econòmica durant l’exercici 2023 es preveu complicada, però no podem defugir de la nostra responsabilitat com a gestors municipals i necessitem equilibrar els ingressos i les despeses municipals i, més encara, en un moment en el qual es preveu que, per al 2023, hi haurà un important increment de les despeses”, va destacar durant el ple la regidora d’Economia i Hisenda.

La regidora d’ERC, Cristina Segura, va explicar que el seu grup no estava d’acord amb la proposta de l’equip de govern. “Durant tot el mandat estem demanant un estudi sobre el reciclatge, però no s’ha fet res”, va assegurar Segura.

Per la seva part, la regidora de LLEC, Eva Miguel, va dir que “ens posem a disposició de l’equip de govern per fer una proposta de conscienciació de la ciutadania a nivell de reciclatge”“Nosaltres hauríem congelat l’IBI”, va concloure.

El regidor de Cs, Jorge Sabanza, va assegurar que “no s’havia fet res per informar als veïns sobre la problemàtica de les escombraries”.

Durant el ple es va aprovar per unanimitat el desistiment del procediment de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística de la Llagosta de creació de la unitat d’actuació de la Miralda i l’arxiu de les actuacions i l’aprovació d’iniciació del procediment de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística de la Llagosta per tal d’elaborar una nova ordenació del sector de la Miralda.

Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya posterior a la primera aprovació inicial d’aquesta modificació assenyala que aquest tipus de planejaments s’han de sotmetre a consulta prèvia a la ciutadania. Per aquest motiu, amb l’objectiu d’aplicar la màxima transparència i fomentar la participació ciutadana, l’Ajuntament ha decidit iniciar novament tot el procés. El regidor d’Urbanisme, Marc Ruiz, va recordar que és un projecte molt important per a la Llagosta i que “cal dotar-lo de la màxima seguretat jurídica”.

Es pot veure el ple en el canal de Youtube de l’Ajuntament de la Llagosta (https://youtu.be/entT0REnaNE).

Darrera actualització: 28.10.2022 | 10:41