Ampliat el termini per sol·licitar la moratòria del pagament dels lloguers

Dilluns, 4 de maig de 2020 a les 00:00

El Govern de l’Estat ha ampliat fins al 2 de juliol la sol·licitud de la moratòria en el pagament del lloguer a persones o unitats familiars que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica a causa de la Covid-19.

La moratòria en el pagament de la renda de lloguer s’aplica a residents en habitatges propietat de grans tenidors o gestionats per administracions públiques i no significa la condonació dels rebuts no pagats durant el període d’excepcionalitat, sinó l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda de lloguer, que s’haurà d’abonar prorratejat i sense interessos amb les quotes posteriors fins a un màxim de 3 anys o la finalització de la durada del contracte.

Amb aquest tipus de propietaris, a banda de la moratòria també existeix la possibilitat de reduir el 50% de la renda de lloguer durant el temps que duri l’estat d’alarma i les mensualitats següents si el termini fos insuficient, amb un termini màxim de 4 mesos.

En qualsevol cas, la moratòria no es pot aplicar si prèviament no es demana l’ajornament al propietari. Si aquest és un gran tenidor (més de 10 unitats d’ocupació exceptuant trasters i garatges o més de 1.500 m2) o és una empresa o entitat pública d’habitatge, comunicarà quina de les opcions ofereix al llogater en un màxim de 7 dies laborables des de la seva sol·licitud.

Si el propietari es un particular, l’acceptació de la moratòria, segons les condicions anteriors, es voluntària, havent-se de comunicar també l’acceptació o no dins del termini de 7 dies. En cas de no acceptació, el llogater podrà demanar un microcrèdit, per al pagament d’un màxim de sis quotes, accedint als microcrèdits de l’Instituto Oficial de Crédito.

Més informació al apartat Habitatge del nostre web o al web de l’Agència Catalana d’Habitatge.

Darrera actualització: 04.05.2020 | 13:46