No puc esperar


L'Ajuntament de la Llagosta es va adherir en 2016 al projecte No puc esperar. Aquest és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les persones que necessiten utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic no contagiós.

Els destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots aquells pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal incloure.

Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i de vegades imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per por de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això pot suposar una minva de la seva qualitat de vida.

L'Ajuntament posa a disposició dels veïns afectats els lavabos de tots els equipaments municipals en els seus horaris habituals i els lavabos de l'Ajuntament, situats en la plaça d'Antoni Baqué, durant les 24 hores. Per sol·licitar aquest accés cal emplenar un formulari de sol·licitud. 

Sol·licitud accés als lavabos de l'Ajuntament les 24 h

Ompli aquest formulari per demanar a l'Ajuntament de la Llagosta l'accés al lavabos de la Casa Consistorial (Plaça d'Antoni Baqué) les 24 h

Avís legal

Protecció de dades 

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura a l'apartat Protecció de dades.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

 
Darrera actualització: 23.02.2017 | 13:41
Darrera actualització: 23.02.2017 | 13:41