Participació Ciutadana

Regidor: Jaume Bonallach Aguado

Regidoria de gestió transversal que tindrà com a objectiu principal potenciar i augmentar la participació de la ciutadania en la vida pública i política del municipi, així com desenvolupar plans de participació que integrin la ciutadania en la presa de decisions del govern del municipi.

Comprèn la promoció, reconeixement, divulgació i impuls de la creativitat i l’associacionisme cívic i professional. Promourà la creació i coordinació de consells, fòrums i organitzacions de participació ciutadana. Assumirà les competències de coordinació de tots els projectes transversals de participació: Pla d’Igualtat, Pla de Joventut, Pla d’equipaments, Debat de Ciutat, PEC, Agenda 21, Pla de Ciutadania, etc. Tot això amb estreta coordinació de les regidories afectades.

Darrera actualització: 01.07.2015 | 12:55