Al·legacions a una denúncia municipal de trànsit

Dijous, 12 de febrer de 2015

Gestió pel qual el denunciat presenta al·legacions a la notificació d'una multa emesa per la Unitat de Sancions de l'Ajuntament

Terminis per presentar al·legacions (Llei 18/2009 de Seguretat Viària):
20 dies naturals des de la notificació a l’interessat, per a les al·legacions (art. 74.1.d). - Un mes per als recursos de reposició (art. 82.2). El pagament voluntari de la multa suposa la terminació del procediment i la renúncia a formular al·legacions (en cas de què fossin formulades es tindran per no presentades), així com l’esgotament de la via administrativa (article 80 de l’esmentada Llei).

L'al·legació s'ha de fer presentant una instància general de l'Ajuntament de la Llagosta.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.
El sentit del silenci és negatiu.

Qui pot sol·licitar-ho:

El denunciat o representant legal en el seu nom.

Cal aportar:

  • Instància General

    Fer constar el número del butlletí de denuncia i la data de la mateixa, així com la documentació que consideri adient

Canals de tramitació:

  • Presencial

Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC)

Plaça d'Antoni Baqué, 1 - 08120 La Llagosta - Barcelona
Telèfon: 93 560 39 11
Fax: 93 574 11 42
Adreça electrònica: llgt.oac@llagosta.cat
Horari:  
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts i dijous, de 16 a 19 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 8.03.2024 | 11:44