Ciutat Educadora

Dimarts, 3 de març de 2015 a les 15:47

Què és el projecte Ciutat Educadora?
És un projecte de compromís ciutadà amb l’educació, entenent l’educació com un procés permanent d’aprenentatge integral, que es dóna al llarg de la vida, i, per tant, va més enllà de l’escola. És un projecte en el qual les entitats i la ciutadania, a partir d’una diagnosi de la nostra ciutat, defineixen accions i es omprometen a executar-les per fer de la Llagosta una ciutat educadora.

Per què es fa?
Perquè l’educació és una eina fonamental en la construcció d’una societat millor, contra les exclusions socials i les desigualtats. Perquè és un element clau per al desenvolupament tant personal com de la pròpia comunitat. Perquè actualment moltes accions que es donen per part de les entitats tenen una vessant o una intencionalitat educativa, que cal coordinar i reforçar per rendabilitzar-ne l’efecte. Perquè la ciutat pot esdevenir un espai educador per excel.lència. És on les persones creixem, aprenem i ens relacionem.

Qui fa la Ciutat Educadora?
La fan els ciutadans i ciutadanes, amb la col.laboració de l’Administració. Per això, es parteix d’un nucli impulsor de persones, amb el suport d’una oficina tècnica, que són les que assumeixen el compromís primer amb el projecte educatiu. L’Ajuntament de la Llagosta, amb el suport de la Diputació de Barcelona, impulsa, des del primer moment, el projecte i, en una segona fase, l’Ajuntament garanteix al nucli impulsor el suport tècnic, administratiu i logístic que cal per al seu desenvolupament.

 

Darrera actualització: 03.03.2015 | 15:52