Empadronament

Dimecres, 7 de juliol de 2021

L'empadronament certifica la condició de persona resident al municipi de la Llagosta.És imprescindible que totes les persones s’empadronin per poder accedir als recursos i als serveis de la ciutat, independentment de la seva situació administrativa

A més, totes les persones estrangeres no comunitàries empadronades, i que no tenen un permís de residència permanent, han de renovar la inscripció al padró cada dos anys, la no renovació comporta la baixa del padró. Si vius a una habitació o no tens domicili fix, també es pot tramitar l’empadronament.

La tramitació de l’empadronament es realitza a l’OAC.

La documentació necessària pel tràmit és la següent:

  • Document d'identificació personal.
  • Justificació de residència al domicili: escriptura, contracte de lloguer o autorització d'empadronament signada pel propietari o una persona autoritzada.
  • Justificació de residència sense domicili fix: cal sol·licitar a l’OAC un informe de residència al municipi de Barcelona perquè es faci la comprovació corresponent.

Tornar a l'inici

 

Darrera actualització: 8.07.2021 | 08:59