Jorge Sabanza Jiménez (PP)

Regidor

Representant de l'Ajuntament al Consell Escolar Municipal de la Llagosta.
Conseller delegat de la Societat Municipal Gestió Municipal de Sòl i Patrimoni, SLU.

Contacte
Adreça electrònica: sabanzajj@llagosta.cat

Xarxes socials
Facebook

Biografia

Nascut a Barcelona el 13 de juny de 1964, vinculat a la Llagosta des del meu naixement, començant la meva formació acadèmica al Col·legi Sagrada Família de la Llagosta. Durant anys he anat sumant el meu interès per continuar formant-me i desenvolupant-me professionalment, proporcionant-me la confiança i la preparació necessària per poder col·laborar eficaçment en funcions i responsabilitats, complementant a l'Institut d'FP Mollet del Vallès en la branca d'Electricitat industrial i realitzant el Curs contra incendi i Primers Auxilis Protecció Civil i el Curs Prevenció de Riscos laborals.

Tenint experiència laboral en el sector agroalimentari com a oficial de primera en manipulació d'aliments, en el sector de distribució de material per a la restauració, en el sector de distribució de material hospitalari, en el de logística de paqueteria al CIM Vallès i, en l'actualitat, transportista autònom en el sector logístic de distribució alimentària.

Les meves aficions són ajudar a la comunitat, sent exmembre de Protecció Civil, amb més de 15 anys de servei voluntari, tenint experiència sindical negociant convenis en el sector agroalimentari com a president del comitè d'empresa, durant més de 16 anys, i en política com a regidor i portaveu del Grup Municipal de Ciudadanos-Partit de la Ciutadania a la Llagosta.

Amb data 28 de febrer de 2023 deixa el Grup Municipal Ciudadanos-Partit de la Ciutadania a la Llagosta i passa a ser regidor no adscrit. 
Des del 17 de juny de 2023 és regidor pel Partit Popular.


Retribució:

A partir de juliol de 2023 té assignades les següents indemnitzacions per assistència a diferents òrgans de govern:

  • 80 euros per cada Comissió Informativa
  • 125 euros per cada Junta de portaveus
  • 100 euros pel Plenari 

Durant 2023 ha cobrat 5.020 euros en concepte d'indemnitzacions 

DECLARACIONS D'ACTIVITATS I BENS

  • Mandat 2023-2027

Declaració d'activitats
Inici

Declaració de béns
Inici

  • Mandat 2019-2023

Declaració d'activitats
Inici
Cessament

Declaració de béns
Inici
Cessament

Adhesió al Codi de conducta i bon govern

Darrera actualització: 26.02.2024 | 11:17