La Llagosta entra en fase d’emergència per la sequera

Divendres, 2 de febrer de 2024 a les 10:00

Uns 200 municipis catalans, entre ells la Llagosta, han entrat en fase d’emergència 1 per la sequera. El Diari Oficial de la Generalitat recull avui la resolució en la qual es declara l’estat d’emergència 1 per sequera hidrològica a les unitats d’explotació Embassaments del Ter-Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Llobregat.

Aquestes són algunes de les restriccions:
– Els volums totals d’aigua per a l’abastament de la població no poden superar els 200 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

– Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte que la neteja es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles amb recirculació d’aigua.

– Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. Es pot utilitzar aigua regenerada o aigua freàtica.

– El reg de camps esportius de gespa (o altres superfícies que requereixen reg) per a la pràctica només de l’esport federat, es podrà dur a terme amb aigua regenerada o freàtica. S’han d’aplicar les mesures d’estalvi addicionals equivalents al volum d’aigua emprat en el reg, incloent si cal el tancament de dutxes.

– Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

– Està prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines. Només està permès el reompliment parcial, utilitzant aigua en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària i que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, de piscines cobertes inscrites al cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya, sempre que apliquin mesures d’estalvi equivalents al volum d’aigua utilitzat en el reompliment (tancament de dutxes o altres) i de pisicines descobertes que s’utilitzen tot l’any per a la pràctica esportiva federada. En aquest últim cas, estan obligades a tancar les dutxes per compensar el seu ús.

Darrera actualització: 02.02.2024 | 10:28