Propostas descartades

Pàrquing Centre Cultural

Detall: Construcció d'un aparcament de vàries plantes al Centre Cultural amb l'objectiu de reduir el dèficit de places d'aparcament que hi ha a la Llagosta.
Proposant: Daniel Pardo Fernández.
Data de presentació: 14 d'octubre de 2019.
Motiu de la no acceptació: Cost superior a 30.000 euros.


Accés piscina exterior el Turó

Detall: Habilitar una entrada independent per a la piscina exterior a través del carrer de Sant Bonaventura, ubicant-hi una edificació que faci les funcions de venda d'entrades i bar amb terrassa. Instal·lar també un torn de control entre la piscina interior i exterior per permetre la circulació entre les dues zones només per a les persones sòcies del Complex Esportiu Municipal El Turó. (Consulta la documentació de la proposta presentada).
Proposant: Marc Romero Codina.
Data de presentació: 29 d'octubre de 2019.
Motiu de la no acceptació: Cost superior a 30.000 euros i modificació en la gestió d'un servei.


Escola Municipal de les Arts

Detall: Crear una escola municipal de les arts on poder gaudir i aprendre diferents àrees artístiques (pintura, música, dansa,...), igual que la que hi ha a Santa Perpètua de Mogoda.
Proposant: Mariano Ibáñez Mateo.
Data de presentació: 3 de novembre de 2019.
Motiu de la no acceptació: Es tracta de la posada en marxa d'un nou servei que generaria despesa corrent comprometent pressupostos futurs. No es pot considerar inversió. 


Riera de Polinyà o riera Seca

Detall: Fer accessible el passatge Ripoll (Montcada i Reixac) amb el carrer de la Riera Seca, assumint la part que correspongui al terme municipal de la Llagosta. La proposta no és fer una passera, sinó condicionar el pas amb una rampa, eliminant els obstacles que hi ha ara, per permetre el pas amb bicicleta, cotxets o caminant. La rampa es podria connectar amb la vorera i acabar de fer accessible l'espai.
Proposant: Esperanza Guinó Gutiérrez.
Data de presentació: 5 de novembre de 2019.
Motiu de la no acceptació: No és competència exclusiva de l’Ajuntament. 


Escola Municipal d’Idiomes

Detall: Creació d'una escola municipal d'idiomes, especialment per als ciutadans que no poden accedir a una acadèmia per perfeccionar el seu nivell.
Proposant: Fikria Benhaddi Badr.
Data de presentació: 5 de novembre de 2019.
Motiu de la no acceptació: Es tracta de la posada en marxa d'un nou servei que generaria despesa corrent comprometent pressupostos futurs. No es pot considerar inversió. 


Pla de recuperació de l'espai natural de la Llagosta

Detall: Neteja íntegra del municipi, recollida d'escombraries escampades pel territori. Detecció d'abocaments, identificació de l'infractor, retirada dels materials abocats i aplicació de sancions. Cal donar publicitat a les sancions i difondre que la Llagosta és un poble que aposta per la defensa del medi ambient i per l'eradicació dels abocaments il·legals.(Consulta la documentació de la proposta presentada).
Proposant: La Llagosta Més Activa.
Data de presentació: 10 de novembre de 2019.
Motiu de la no acceptació: No és inversió.


Mercat setmanal ambulant, separar i reciclar els seus residus

Detall: Compra de contenidors de gran volum i habilitació d'espais per tal que els paradistes del mercat ambulant dipositin per separat plàstic, cartró, orgànica i rebuig. Informació als paradistes i establiment de taxes noves per a aquells que no facin un ús correcte del sistema de reciclatge. (Consulta la documentació de la proposta presentada).
Proposant: La Llagosta Més Activa.
Data de presentació: 10 de novembre de 2019.
Motiu de la no acceptació: No és inversió. L'Ajutnament ja està estudiant aquest tema. 


Can Baqué (sistema repel·lent d'aus)

Detall: Establir un sistema repel·lent d'aus a Can Baqué per evitar que tornin a instal·lar-se a la teulada i sortints de la masia
Proposant: Esperanza Guinó Gutiérrez.
Data de presentació: 11 de novembre de 2019.
Motiu de la no acceptació: El projecte està en execució i ja contempla aquest tema.


Campanya per eliminar les deixalles al costat dels contenidors, una correcta pràctica de reciclatge i afavorir la compra responsable

Detall: Campanya d'informació sobre reciclatge i el correcte ús dels contenidors (plàstic, vidre, cartró, orgànica i oli), adreçada als comerciants i a la ciutadania, amb incidència en l'aplicació de sancions previstes a les Ordenances Municipals. Promoure una campanya amb els comerciants locals per eliminar les bosses de plàstic d'un sol ús. (Consulta la documentació de la proposta presentada).
Proposant: La Llagosta Més Activa.
Data de presentacció: 11 de novembre de 2019.
Motiu de la no aceptació: No és inversió.


Eliminar grafits de l'espai públic, potenciant grafits artístics

Detall: Eliminació de tots els grafits de les façanes i zones públiques del municipi, posar cartells dissuasius a zones de risc i avisar de les possibles sancions. Inventariar els espais en els quals es puguin fer grafits artístics i establir un protocol per facilitar la seva realització, com ara concursos, premis,... (Consulta la documentació de la proposta presentada).
Proposant: La Llagosta Més Activa.
Data de presentació: 12 de novembre de 2019.
Motiu de la no acceptació: No és inversió.


Censar els gossos amb el seu ADN per eliminar las caques del carrer

Detall: Implantar un registre municipal d'ADN de tots els gossos del municipi per poder identificar i sancionar als responsables de les deposicions que no siguin recollides de la via pública. Establir un sistema de subvencions per a l'elaboració del registre i un protocol d'actuació sancionador als propietaris de gossos que no netegin els excrements i l'orina dels seus animals a la via pública. (Consulta la documentació de la proposta presentada).
Proposant: La Llagosta Més Activa.
Data de presentació: 12 de novembre de 2019.
Motiu de la no acceptació: No és inversió.


Eliminació materials tractats amb creosota per la seva perillositat com agent cancerigen i altres abocaments

Detall: Retirada per part dels propietaris dels terrenys dels pals tractats amb creosota i de la neteja dels residus que hagi provocat, així com de les deixalles acumulades, afavorint la renaturalització de la zona, obligant a instal·lar barreres físiques que evitin l'accés de vehicles i treballar per la cessió gratuïta dels terrenys al municipi.(Consulta la documentació de la proposta presentada).
Proposant: La Llagosta Més Activa.
Data de presentació: 12 de novembre de 2019.
Motiu de la no acceptació: No és inversió.


Ordenació i control d'ús d'horts

Detall: Realització d'un inventari d'horts i espais amb tanques i dels seus usuaris, elaborant un reglament d'usos i promovent el respecte pel medi ambient, establint controls periòdics per detectar possibles infraccions.(Consulta la documentació de la proposta presentada).
Proposant: La Llagosta Més Activa.
Data de presentació: 12 de novembre de 2019.
Motiu de la no acceptació: No és inversió.


Embelliment de la Llagosta. Fer de la Llagosta un poble florit amb aportacions voluntàries en espais sense ús

Detall: Inventariar els espais que es puguin enjardinar, convidant a escoles i particulars a participar en la plantació de plantes autòctones. Promoure l'embelliment de façanes amb la col·locació de plantes als balcons i crear un premi Balcó Florit. (Consulta la documentació de la proposta presentada).
Proposant: La Llagosta Més Activa.
Data de presentació: 12 de novembre de 2019.
Motiu de la no acceptació: No és inversió.


Reciclatge de plàstic, papers i vidre durant la Festa Major i altres esdeveniments públics 

Detall: Els organitzadors d'esdeveniments, ja sigui l'Ajuntament o entitats, hauran de posar els mitjans per afavorir el reciclatge per part dels assistents a l'acte. Així, també utilitzaran envasos retornables per conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de cuidar el medi ambient. (Consulta la documentació de la proposta presentada).
Proposant: La Llagosta Més Activa.
Data de presentació: 12 de novembre de 2019.
Motiu de la no acceptació: No és inversió.


Park&Ride

Detall: Creació d'un Park&Ride (aparcament dissuasiu) a un preu assequible a un solar proper a l'estació de Rodalies. Negociar amb l'Autoritat del Transport Metropolità la integració tarifària a la Zona 1, que es veuria compensada amb l'increment d'usuaris, que també incrementaria l'activitat de l'estació i permetria reobrir la cafeteria.
Proposant: Daniel Guinovart López.
Data de presentació: 13 de novembre de 2019.
Motiu de la no acceptació: Compromet pressupostos futurs, manca de sòl públic.


Caseta condicionada

Detall: Adquisició d'una caseta de fusta per tenir un espai aïllat per a la cura dels gats més delicats del refugi. La caseta tindria un sistema de plaques solars i petit sistema de calefacció/refrigeració. La caseta seria mòbil per així poder-la canviar d'ubicació en cas que el refugi canviï de lloc.
Proposant: Associació Protectora d'Animals i Plantes de la Llagosta, Animalets.
Data de presentació: 14 de novembre de 2019.
Motiu de la no acceptació: No és competència de l’Ajuntament per estar fora del municipi.


Mètode CES colònies de gats

Detall: Aplicació del mètode CES a les diferents colònies de gats que hi ha al poble. Encarregar a una empresa especialitzada la captura, esterilització i alliberament dels gats que viuen a les colònies del poble.
Proposant: Associació Protectora d'Animals i Plantes de la Llagosta, Animalets.
Data de presentació: 14 de novembre de 2019.
Motiu de la no acceptació: No és inversió.


Tancat refugi de gats

Detall: Canviar o reparar l'actual tancat del refugi per evitar que els animals es puguin escapar posant-se en perill els mateixos i als vehicles que circulen per la zona. El tancat es faria de forma que es pogués reutilitzar si el refugi canviés d'ubicació.
Proposant: Associació Protectora d'Animals i Plantes de la Llagosta, Animalents.
Data de presentació: 14 de novembre de 2019.
Motiu de la no acceptació: No és competència de l’Ajuntament per estar fora del municipi.


Carpa

Detall: Instal·lar una carpa fixa a la plaça d'Antoni Baqué. Així no se n'ha de llogar cap per a festes i a la llarga s'estalviaria.
Proposant: Daniel Pardo Fernández.
Data de presentació: 13 de novembre de 2019.
Motiu de la no acceptació: Cost superior a 30.000 euros i incompatibilitat urbanística.


Horts urbans

Detall: Creació d'un espai d'horts urbans per tal que puguin ser explotats pels veïns de La Llagosta. Idealment, els horts podrien tenir aigua corrent disponible, tenir una tanca i que es puguin tancar amb clau o disposin d'un contenidor/habitacle on guardar eines tancat amb clau. Les persones que els explotin podrien pagar una petita quota anual a canvi d'aquests serveis. Si la demanda fos molt alta, es podria fer un sorteig per a la seva adjudicació o valorar altres criteris que es considerin oportuns. Podria ser un espai de trobada de veïns, per compartir, per revifar la cultura agrícola i on fins i tot s'organitzessin visites d'escoles per explicar els cultius als nens.
Proposant: Adrián Carrión Gallegos.
Data de presentació: 28 d'octubre de 2019.
Motiu de la no acceptació: Cost superior a 30.000 euros.


Ampliació del local d'Aspayfacos

Detall:  Ampliar el local de l'Associació (espai actualment molt limitat). Adaptació a les necessitats del col·lectiu, com lavabos accessibles per a cadires de rodes i instal·lar canviadors. Adaptar un espai per a taller de cuina (presses d'aigua,...)
Proposant: Aspayfacos.
Data de presentació: 20 d'octubre de 2019.
Motiu de la no acceptació: El local del costat està ocupat per l'Arxiu Municipal i fa inviable l'ampliació del local d'Aspayfacos.


Vianants

Com a veïna propera a la riera Seca, demanaria un espai per poder caminar tranquils per ella i ara més que hi ha una parada de bus a la riera Seca amb av. de l'Onze de Setembre. L'espai per passar dos cotxes ja és just i si afegim el pas d'un vianant, obliga als cotxes a haver- se de desplaçar per esquivar-lo, amb el conseqüent risc de trobar un cotxe de cara. Això si es tria esquivar-lo.
Proposant: M. Carmen Rodríguez Rodríguez.
Data de presentació: 15 d'octubre de 2019.
Motiu de la no acceptació: L'Ajuntament ja té previst fer un camí per a vianants en aquesta zona.


Millora i adequació accés pl. d'Anna Frank en cas d'emergència

Al carrer d'Antonio Machado cantonada amb Anna Frank hi ha una rampa a la vorera, de manera que s'hauria de tenir accés lliure a ella, tant per a persones discapacitades o amb mobilitat reduïda o bé per a un millor pas als serveis d'emergència en cas de necessitat urgent. Però això no es compleix, ja que els cotxes aparquen en aquesta rampa, de manera que no hi ha accés a la plaça. Cal la seva adequació per poder deixar lliure el pas, tant a nivell de pintat horitzontal com senyalitzant el pas.
Proposant: Comunitat de propietaris pl. d'Anna Frank.
Data de presentació: 30 d'octubre de 2019.
Motiu de la no acceptació: L'Ajuntament ja té previst aquesta actuació.

 

VEURE LES PROPOSTES QUE PASSEN A VOTACIÓ