Preguntes Preguntes

Què són els pressupostos participatius?

Com funcionen?

Qui pot participar?

Quin és l'import destinat als pressupostos participatius?

Quins requisits han de complir les propostes que puc presentar?

Què és un projecte d'inversió?

Com puc presentar les meves propostes?

Quan comença la fase per presentar propostes?

Que faig si tinc dubtes per preparar la meva proposta?

Quan comença la fase de votació de projectes?

Quants projectes puc votar?

Què passarà amb els projectes guanyadors?

 

Què són els pressupostos participatius?

Els pressupostos participatius són una eina de democràcia directa a través de la qual la ciutadania proposa i decideix la destinació d'una part del pressupost municipal d'inversions.


Com funcionen?

En una primera fase la ciutadania pot presentar a l'Ajuntament propostes d'inversió. En una segona fase l'Ajuntament validarà la viabilitat tècnica i econòmica de les propostes i sotmetrà a votació popular els projectes que compleixin amb tots els requisits. La ciutadania podrà votar un màxim de tres propostes, decidint amb el seu vot la destinació final del pressupost. Les propostes guanyadores seran realitzades posteriorment.

 

Qui pot participar?

Pot presentar propostes qualsevol persona, grup o entitat. Podran votar les persones empadronades a la Llagosta majors de 16 anys.


Quin és l'import destinat als pressupostos participatius?

A aquesta primera edició dels pressupostos participatius es destinen 30.000 euros del capítol d'inversions.


Quins requisits han de complir les propostes que puc presentar?

Les propostes presentades hauran de complir les següents condicions:

  • -Generar impacte en el conjunt del municipi.
  • -Donar resposta a una necessitat concreta.
  • -Ser de competència municipal.
  • -Ser un projecte d'inversió.
  • -Ser viable tècnica i econòmicament, no sobrepassant els 30.000 euros i no comprometent pressupostos futurs.


Què és un projecte d'inversió?

Els projectes d’inversió han de dirigir-se a cobrir objectius de millora del municipi, tant per a intervencions de nova execució com per millorar les ja existents.

S’entén que les despeses d’inversió d’un ajuntament són aquelles derivades de la creació d’infraestructures i de la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter d’amortitzables.

És a dir, una inversió és bàsicament tot allò que l’Ajuntament pot construir o adquirir i que la seva durada és superior a un any.

Les inversions poden ser obres, tant noves com de manteniment de les que ja hi ha (per exemple la construcció d’un jardí o la millora de carrers), o adquisicions permanents de l’Ajuntament, com per exemple la compra d’un vehicle.

Les inversions han de reunir les següents característiques:
a. Que no siguin béns fungibles, és a dir, que no es consumeixin amb l'ús.
b. Que tinguin una durada superior a l'exercici pressupostari, 12 mesos.
c. Que siguin susceptibles d'inclusió en inventari, sent aquest una relació detallada, ordenada i valorada dels elements que componen el patrimoni.

Les inversions, per tant, no són activitats (programes culturals, concerts, fires, festes…), ni serveis, com podria ser la petició de més servei de neteja o personal per a un departament, ni tampoc subvencions.

Alguns exemples d'inversions realitzades per l'Ajuntament de la Llagosta:
- Ampliació de la vorera de l'avinguda del Primer de Maig (davant de l'Escola Gilpe): 12.540 euros.
- Renovació del parc de Pablo Picasso: 23.367,02 euros.
- Col·locació de testos gegants a la plaça de Pere IV: 4.165 euros.
- Instal·lació de marquesines a les parades de bus de l’avinguda de l’Onze de 11 de Setembre: 11.800 euros.

Com puc presentar les meves propostes?

Telemàticament: A través de la Seu electrònica amb el tràmit «Proposta pressupostos participatius». o a l'enllaç que s'activarà en aquesta web el dia 14 d'octubre.

Presencialment: Per a aquelles persones que no estan habituades a l'ús d'aquest tipus d'eines en línia les propostes podran ser presentades en el registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania emplenant un senzill formulari.

Quan comença la fase per presentar propostes?

Les propostes es poden presentar del 14 d'octubre al 15 de novembre de 2019.


Què faig si tinc dubtes per preparar la meva proposta?

Pots sol·licitar ajuda a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. (tel. 93 560 39 11) (oac@llagosta.cat). El personal tècnic municipal estarà preparat per poder atendre les teves consultes i ajudar-te amb la proposta.

Quan comença la fase de votació de projectes?

L'equip tècnic de l'Ajuntament procedirà a la valoració de les propostes presentades i només aquelles considerades viables entraran en la fase de votació, que comprendrà el període del 29 de gener al 16 de febrer de 2020.


Quants projectes puc votar?

Podràs votar fins a un màxim de 3 projectes que consideris més urgents o interessants per a la Llagosta.


Què passarà amb els projectes guanyadors?

Finalitzada la votació, se seleccionaran aquells projectes més votats per la ciutadania dins del pressupost assignat i s'executaran durant l'exercici 2020. Per al seguiment de la seva execució es crearà una comissió que vetllarà pel compliment dels compromisos assumits. En els mitjans de comunicació municipals s'informarà de l'estat dels projectes.