EMPRESES

El Servei de Recerca Local d’Ocupació ofereix a les empreses un servei d’intermediació laboral gratuït amb la finalitat de respondre a les seves necessitats. Amb l’objectiu principal de dinamitzar el teixit empresarial i l’activitat econòmica mitjançant el model de gestió competencial i facilitar la gestió de l’equip humà a les organitzacions, captar i fer créixer el talent professional a les empreses.

Borsa de treball:

Definició dels perfils professionals en clau de competències, gestió d’ofertes laborals i preselecció de candidats/es. Facilita la intermediació laboral entre les empreses i les persones que busquen feina.

Necessito personal:

Es facilita a les empreses, la recerca de candidats i candidates adients a les seves necessitats, a partir d'una borsa de treball amb diferents perfils professionals. Indicacions per posar una oferta de treball:
1. Omplir el formulari de l'oferta que trobareu a l'apartat DOCUMENTACIÓ.
2. Enviar-ho escanejat, signat i amb el segell de l'empresa a: llgt.promo.economica@llagosta.cat

Encaix competencial dels perfils professionals (mapes competencials):

Fem un ajust del perfil ocupacional del treballador o treballadora al seu lloc de treball en funció de les necessitats de l’empresa a nivell competencial. Amb la finalitat de poder donar suport en la selecció de personal, avaluació dels treballadorsi treballadores i desenvolupament de les seves competències com a eina de gestió i millora de l’organització.

En el marc de l'Eix de la Riera de Caldes

Dinamització territorial:

Treballem de forma mancomunada amb altres entitats públiques i privades per afavorir la dinamització del territori.

Formació empresarial:

El Servei de Recerca Local d’ocupació conjuntament amb els municipis de l’Eix de la Riera de Caldes fomenta la formació empresarial mitjançant l’organització de jornades, tallers i conferències.

Foment de l'emprendedoria i empresarial:

Assessorament, suport i seguiment a la creació d’empreses i iniciatives empresarials.

Observatori mercat de treball:

A través de l’Eix de la Riera de Caldes podeu accedir a informació vinculada directament: informes socioeconòmics municipals, apunts, fitxes estadístiques municipals, centre de documentació, estudis i monogràfics.

Regidories