Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

Instal·lació en el municipi de dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics amb una potència de 22 kw (càrrega semiràpida)

Proposat per: Marc Romero Codina

Presupost: 30.000 euros