Plaques solars a Can Pelegrí

Instal·lació d’un sistema de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum a l’edifici de Can Pelegrí amb connexió a la xarxa elèctrica.

Proposat per: Alejandro Marcos Gil

Presupost: 30.000 euros