Monitoratge de la qualitat de l’aire

Instal·lació d’un sistema de monitoratge de la qualitat de l’aire a diferents punts de la Llagosta. Medició de gasos com: diòxid de nitrogen, ozó i partícules PM10. Les dades es podran consultar en temps real.

Proposat per: Josep Montoliu Llenas

Presupost: 18.000 euros

La proposta consisteix en la creació d’un sistema de monitoratge de la qualitat de l’aire de baix cost, repartit per tota la població de La Llagosta, permetent conèixer l’estat de la qualitat de l’aire que respira la ciutadania en el seu dia a dia. S'utilitzaran petites estacions de baix cost capaces de monitoritzar els nivells de contaminació de l’aire mesurant la concentració de gasos com: el diòxid de nitrogen, l'ozó o les partícules PM10. La informació obtinguda per les estacions monitores podrà ser consultada, en temps real, per la ciutadania a través d’una aplicació per a telèfon mòbil o a través d’una pàgina web.