Instal·lació d’un escenari fix al Parc Popular

Creació d’un espai al Parc Popular amb un escenari fix cobert per desenvolupar les activitats que habitualment es fan al parc i que requereixen d’un escenari. Actualment es fa amb escenaris muntats per a l’ocasió.

Proposat per: Pablo Martín Vegas

Presupost: 30.000 euros