Llicència d'obres menors

Dijous, 12 de febrer de 2015 a les 00:00

Tràmit d’expedient de concessió de llicència d’obres de construció. Consisteix en l’activitat municipal, tècnica i administrativa destinada a verificar si la sol·licitud de llicència de construcció, instal·lació o obra presentat per l’interessat compleix amb les ordenances i normes urbanístiques que li són d’aplicació.