Llicència d'obres majors

Dijous, 12 de febrer de 2015 a les 00:00

Consisteix en l’activitat municipal, tècnica i administrativa destinada a verificar si el projecte de construcció, instal·lació o obra presentat per l’interessat compleix amb les ordenances i normes urbanístiques que li són d’aplicació.