Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la inscripció als tallers de la gent gran organitzats per l’Ajuntament

Dimarts, 5 de març de 2024 a les 00:00

El Ple de l'Ajuntament, en data 28 de febrer de 2024, va aprovar inicialment l'Ordenança fiscal núm. 25, reguladora del preu públic per a la inscripció als tallers de la gent gran organitzats per l’Ajuntament de la Llagosta.

Darrera actualització: 05.03.2024 | 10:37