Jorge Sabanza Jiménez (No adscrit)

Regidor

Forma part del Consell Escolar Municipal de la Llagosta. Conseller a la Societat Municipal Gestió Municipal de Sòl i el Patrimoni, S.L.U.

Contacte
Adreça electrònica: sabanzajj@llagosta.cat

Xarxes socials
Facebook: https://www.facebook.com/jorge.sabanzajimenez

Biografia

Nascut a Barcelona el 13 de juny de 1964, vinculat a la Llagosta des del meu naixement, començant la meva formació acadèmica al col·legi Sagrada Família de la Llagosta. Durant anys he anat sumant el meu interès per seguir formant-me i desenvolupant-me professionalment, proporcionant-me la confiança i la preparació necessària per poder col·laborar eficaçment en funcions i responsabilitats, complementant en IFP Mollet del Vallès en la branca d'Electricitat industrial i realitzant el Curs contra incendi i Primers Auxilis Protecció Civil i el Curs Prevenció de Riscos laborals.

Tenint experiència laboral en el sector agroalimentari com a oficial de primera en manipulació d'aliments, en el sector de distribució de material per a la restauració, en el sector de distribució de material hospitalari, en el de logística de paqueteria en CIM Vallès i, en l'actualitat, transportista autònom en el sector logístic de distribució alimentària.

Les meves aficions són ajudar a la comunitat, sent exmembre de Protecció Civil, amb més de 15 anys de servei voluntari, tenint experiència sindical negociant convenis en el sector agroalimentari com a president del comitè d'empresa, durant més de 16 anys, i en política com a regidor i portaveu del Grup Municipal pel partit Ciutadadanos-partit de la Ciutadania a la Llagosta.

Amb data 28 de febrer de 2023 deixa el Grup Municipal pel partit Ciutadadanos-partit de la Ciutadania a la Llagosta i passa a ser regidor no adscrit. 

Retribucions:
El  regidor percep en concepte d'indemnitzacions referides a onze mensualitats els següents imports:

  • 55 euros per assistència a cada Junta de Portaveus 
  • 80 euros per assistència a cada Comissió Informativa
  • 85 euros per assistència a plens

Durant l'any 2022, ha cobrat 5.020 euros en concepte d'indemnitzacions.

Declaració d'activitats:

  • Inici
  • Variació
  • Cessament

Declaració de béns:

  • Inici
  • Variació
  • Cessament

Adhesió al Codi de conducta i bon govern

Darrera actualització: 07.03.2023 | 10:30