Consulta prèvia a l'aprovació Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la utilització del servei de recàrrega elèctrica de vehicles

Dijous, 2 de novembre de 2023 a les 00:00

Es fa públic que, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2023/848 de 25 d’octubre de 2023, s’ha acordat iniciar els tràmits per a l’aprovació de la Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la utilització dels carregadors per a vehicles elèctrics, i així mateix sotmetre a consulta pública prèvia el Document Informatiu del projecte de tramitació de l’esmentada ordenança.

Els ciutadans i ciutadanes poden participar en el procés, tot indicant que el termini per a la presentació d’aportacions i suggeriments finalitza el dia 30 de novembre de 2023, i que es pot consultar la documentació relativa als problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, necessitat i oportunitat de la seva aprovació, objectius de la norma, i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores, a l’apartat de documentació.

Darrera actualització: 02.11.2023 | 08:13