Comunicació d'obres a locals de fins a 300 m2

Divendres, 27 de març de 2015 a les 13:42

Comunicació, que es fa a l'ajuntament, de la realització de qualsevol obra a locals de fins a 300 m2 sempre que:
- No suposi canvis en obertures, parets, pilars i sostres, ni en la distribució interior dels edificis.
- No suposi muntatge de bastides.
- No afecti l'estructura de l'edifici.
- No afecti façanes, paviments exteriors i patis interiors.
- No afecti edificis catalogats o zones especialment protegides