Bonificació en els bitllets d'autobús Sagalés

Dijous, 12 de febrer de 2015 a les 00:00

És una tarifa de caràcter social que s’aplica a persones que reuneixin les següents condicions: 
- Tenir una edat superior a 60 anys 
- Tenir ingressos inferiors al salari mínim interprofessional