Autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal i comunicació de crema

Dilluns, 15 de febrer de 2021 a les 00:00

Durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya definits a l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament.

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta. En aquest darrer cas es pot demanar de manera extraordinària una autorització.

La comunicació es pot fer telemàticament  al web de tràmits de la Generalitat o presencialment a les oficines municipals portant omplert el formulari adjunt.  

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 14.03.2022 | 13:04