Convocatòris d'ajuts per al pagament del lloguer 2021

Dimarts, 27 d'abril de 2021 a les 00:00

La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió d'ajuts per al pagament del lloguer per a sectors de la població en risc d'exclusió social per a l’any 2021.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 4 de juny de 2021. Les persones interssades ho podran fer:

  • Eelectrònicament a través del web de tràmits de la Generalitat de Catalunya.
  • Presencialment. La sol·licitud es pot presentar mitjançant imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat per la personal sol·licitant, adreçat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, acompanyat de la documentació annexa (requerida al punt 8 de les pròpies bases). Es pot demanar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o al Consell Comarcal, telèfons 93 860 07 08 o 667 992 135.

Per a consultes al respecte, podeu contactar de 9 a 14 hores amb el telèfon d'informació de la Generalitat 012, o amb l’Oficina Local d’Habitatge (674 618 235).

A títol orientatiu:

  • Persones destinatàries: aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts a les bases, són titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Cata
  • El termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el 27 d’abril, i finalitza el dia 4 de juny de 2021.
  • Imports màxims de lloguer mensual: 800 € mensuals per a la demarcació de Barcelona, en cas que la unitat de convivència hi hagi alguna persona amb mobilitat reduïda reconeguda l’import màxim del lloguer mensual és de 900 €.
  • Període impositiu, ingressos computables: D'acord amb l'apartat 1.b.1) de la base reguladora 8 de l'annex de la Resolució TES/985/2021, de 7 d'abril, el període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l'exercici 2019. Els ingressos computables per a l'obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l'exercici 2019, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l'estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.

Important;

Les notificacions sobre aquest tràmit s'efectuen per SMS o correu electrònic. La data de rebuda del missatge és la data en la que s'inicia el termini de la notificació.

Darrera actualització: 27.04.2021 | 19:37