Jordi Sabanza Jiménez (C's)

Regidor

Participa en els següents Ens i Òrgans col·legiats:
Consell Escolar Municipal (vocal)
Societat Municipal Gestió Municipal de Sòl i Patrimoni, S.L.U

Contacte
Adreça electrònica: sabanzajj@llagosta.cat

La biografia/curriculum no ha estat facilitada.

Retribucions
60,12 € per assistència a cada Comissió Informativa

Declaració de bens i activitats dels càrrecs electes

Darrera actualització: 14.02.2019 | 11:18