ANEM PER FEINA: JOC DE ROL

Descripció / Característiques:

 

CONTINGUTS

 

  • El perfil curricular d’una persona i l’oferta de treball.

  • L’entrevista de feina.

  • El contracte de treball.

  • El cos com a eina d’expressió.

 

Aquest taller té un caràcter eminentment pràctic i lúdic.

 

S’inicia amb una exposició introductòria dels conceptes bàsics. El taller prossegueix amb un joc de simulacre on els joves han d’adoptar el rol que apareix al currículum que se’ls assigna a l’atzar. Amb aquesta nova identitat, han d’afrontar les diverses situacions que apareguin durant el seu procés d’inserció laboral.

 

Objectius:

  • Proporcionar a la gent jove les eines necessàries per encarar el procés de recerca de feina amb la major informació possible.

 

  • Donar a conèixer el marc bàsic de les relacions laborals i la realitat del mercat de treball actual, tot fomentant un esperit crític envers les relacions que es desprenen d’aquesta realitat.

 

  • Fomentar un procés d’incorporació laboral juvenil més conscient i participatiu, tot incidint en la importància de l’acció col·lectiva i de la informació dels propis drets com a mecanismes útils en l’àmbit laboral.

 

 

Destinataris:

4t d’ESO.

 

Temporalització / Horari / Calendari:

 

2 hores, aproximadament.

Darrera actualització: 29.05.2019 | 11:57