Sol·licitud d'ajuts d'escolarització

És un ajut econòmic dirigit a les famílies, prèvia valoració socioeconòmica, per a despeses derivades de l'educació dels seus fills/es.

Termini de presentació:

Del 28 de maig al 15 de juny de 2018

Qui pot sol·licitar-ho:

Poden sol·licitar els ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporal o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.
Seran beneficiaris d'aquests ajuts els menors empadronats a la Llagosta, que cursin estudis d'Infantil, Primària o Secundària obligatòria i que reuneixin el requisits exigits a l'efecte.
Excepcionalment, prèvia valoració i informe favorable de la regidoria de Serveis Socials, es podran atorgar ajuts d'escolarització a menors que no reuneixen els requisits econòmics exigits, sempre que aquesta necessitat repercuteixi en benefici de la persona escolaritzada.

Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC)

Pl. d'Antoni Baqué, 1 - 08120 La Llagosta - Barcelona
Telèfon: 93 560 39 11
Fax: 93 574 11 42
Correu electrònic: llgt.oac@llagosta.cat
Horari:  
de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h i dimarts i dijous de 16.00 a 20.00 h - horari estiu: de l'1 de juliol al 31 d'agost, de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Del 27 de desembre al 8 de gener, de 8.30 a 14.00 h, tancat a les tardes.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 28.05.2018 | 10:57