Xerrades amb l'alcalde

La propera xerrada amb l'alcalde es farà després de l'estiu. 

Sol·licitud d'Inscripció a les xerrades amb l'alcalde

Darrera actualització: 15.06.2017 | 09:17

Avís legal

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. L’Ajuntament de La Llagosta utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol•licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol•licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Darrera actualització: 15.06.2017 | 09:17