Serveis

Pàgina 1 de 3
 • Acolliments Civils

  Aquest servei vol ajudar a iniciar els infants i joves en el llarg camí de les actituds cíviques, que els portin a un futur pacífic basat en els valors indivisibles i universals de la dignitat humana, la llibertat, la igualtat i la solidaritat, expressat en el compromís dels pares i/o tutors envers aquests valors, convertint-los en ciutadans i ciutadanes lliures i iguals en drets i deures. L’acolliment civil té un caràcter civil i laic.

 • . Activitats culturals de la Biblioteca de la Llagosta

  La Biblioteca de la Llagosta organitza regularment activitats adreçades a diferents tipus de públics.

 • Arxiu Municipal Arxiu municipal

  Aquest servei té com a objectiu, la catalogació i preservació de la memòria col·lectiva del municipi de la Llagosta.

 • . Assessorament per crear una associació juvenil

  Des del Departament de Joventut us informen de tots els tràmits i requisits per poder crear una associació juvenil, tot els passos que heu de seguir per portar a terme el projecte de la creació d'una nova entitat. T'informarem de totes les entitats juvenils que hi ha al nostre poble, de les subvencions i recursos que existeixen per a les entitats, de la normativa aplicable a les entitats, etc.

 • . Aula d'estudi

  Es tracta d'un espai amb taules i cadires on els joves estudiants del municipi podem fer els treballs de classe en grup, també ho podem utilitzar famílies per ajudar al seus fills a fer el deures. L'espai disposa de connexió wi-fi.

 • Biblioteca Carnet d'usuari/ària de la Biblioteca Municipal

  Amb el carnet de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona podreu utilitzar el servei de préstec, connectar-vos a Internet o participar a les activitats que organitza la biblioteca.

 • Casal d'Avis Casal d'avis

  Al Casal d'Avis les persones més grans del municipi poden trobar diversos serveis i espais per la interrelació personal y grupal. 

 • Casaments Civils

  Aquest servei està adreçat a les persones interessades en regular la seva situació de l'estat civil.

 • . Centre d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD)

  Suport, orientació i recolzament personalitzat i derivació als/les professionals de l’equip interdisciplinar del centre o la resta de professionals municipals en cas que siguin necessari.

 • Cessió d'espais públics per a activitats de caràcter expositiu

  L'Ajuntament disposa de diferents espais perquè les entitats del municipi puguin fer exposicions.

 • . Deixalleria

  A la Deixalleria de la Llagosta podem portar aquells residus que han de tenir un tractament especial tant per la seva composició com pel seu volum. Aquest és un servei que està obert a tota la població.

 • Escola bressol Cucutras Escola bressol

  L'escola bressol municipal Cucutras és un servei educatiu per a la primera infància que neix del dret dels nens i nenes a l'educació i al desenvolupament integral de la seva personalitat, en un ambient adequat a les seves necessitats i en contacte amb altres infants.

 • . Escoles d'Iniciació Esportiva

  L'Ajuntament de la Llagosta, amb la col·laboració del Consell Municipal de l’Esport Escolar i Lleure (CMELL), gestiona les Escoles d'Iniciació Esportiva. Aquest és un projecte ambiciós estructurat per afavorir, a través de la pràctica esportiva, el desenvolupament integral dels infants participants, avançant accions en els aspecte que permeten al nen i a la nena evolucionar de forma natural, respectant els processos i canvis que permanentment se susciten en els joves.

 • Estudis musicals Estudis musicals

  La pràctica musical és una eina per a millorar les competències clau de la ciutadania i les competències tècniques més específiques en relació a l’aprenentatge i la pràctica instrumental i/o vocal individual o col·lectiva.

 • Formació en manipulació d'aliments
 • Guia d'Activitats i Serveis Educatius

  La guia d'Activitats i Serveis Educatius per a centres d'ensenyament infantil, primari i secundari de la nostra localitat inclou els recursos municipals amb els quals poden comptar les escoles de la Llagosta. 

 • . Hotel d'entitats

  L'Hotel d'entitats és un equipament cívic destinat a donar suport a les associacions i entitats sense ànim de lucre de la Llagosta a través de diferents línies de col·laboració; faciliten el treball associatiu, col·laboren en el creixement i la consolidació del teixit associatiu, possibiliten una relació interassociativa entre les diferents entitats.

 • Lloguer d'instal·lacions culturals i cíviques

  L'Ajuntament posa a disposició de persones, entitats i empreses diverses instal·lacions culturals municipals que es poden llogar per la la realització d’activitats socioculturals.

 • Lloguer d'instal·lacions esportives

  Les instal·lacions esportives es poden utilitzat per a activitats esportives o per a activitats d'altres tipus sempre que aquestes s'hi puguin desenvolupar en les instal·lacions. 

 • Lloguer d'instal·lacions esportives

  Les instal·lacions esportives es poden utilitzar per a activitats esportives o per a activitats d'altres tipus (sempre que aquestes s'hi puguin desenvolupar). Es tracta d'un servei obert a tothom.

Pàgina 1 de 3
Darrera actualització: 11.03.2016 | 12:13
Darrera actualització: 11.03.2016 | 12:13